Aktuálne:

  • online hodiny - každý štvrtok 10,00-11,00

V prípade záujmu o online trénovanie pamäti pre vašu skupinu alebo individuálne, nás kontaktujte na email info@trenovaniepamati.sk alebo priamo na 0907 353 886.

ako si nainštalovať zoomAk máte chuť trénovať svoju pamäť a chceli by ste trénovať online, ste na správnom mieste.

Ako trénovanie pamäti online prebieha? Fungujeme cez aplikáciu zoom. Videonávod ako si nainštalovať aplikáciu nájdete TU.
Alebo využijte tento návod:Kliknite na tento link alebo obrázok https://zoom.us/download#client_4meeting a na stránke ZOOM kliknite na tlačidlo Download. Program sa vám stiahne do počítača do priečinka Stiahnuté súbory, otvoríte ho a program nainštalujete a okamžite ho môžete vyskúštať

Prehliadač vás môže ešte žiadať o odsúhlasenie podmienok používania aplikácia ZOOM - treba odkliknúť

Keď sa vám to podarí, otvorí sa vám toto okno a už len stačí kliknúť na modré tlačidlo Join a Meeting čo znamená prejsť na stretnutie.

V ďalšom okienku vyplníte číslo našej učebne 6369132026 kliknete na Join.


Ešte vyplníte heslo, ktoré vám pred hodinou zašleme. Stlačíte Join Meeting.

Pripojenie kamery a mikrofónu

Odsúhlasíte pripojenie kamery a zvuku.

Ideálne keď pri prvom prihlasovaní zaškrtnete - Automatically join audio by computer (automatické povolenie používania mikrofónu, vždy keď sa prihlásite do tejto aplikácie) a stlačíte JOIN AUDIO (pripojiť zvuk)

A keď už budete v školiacej miestnosti a budete chcieť aby vás lektor a účastníci videli, kliknite na Start Video. A ak budete chcieť aby vás lektor počul, kliknite na tlačidlo Unmute, mikrofón sa zapne a bude vás počuť lektor aj ostatní účastníci. Je dôležité si uvedomiť, že pre zdarný priebeh výučby je potrebné, aby ste mali funkčný mikrofón, či už na notebooku externý mikrofon alebo najideálnejšie je mať slúchadlá s mikrofón, ktorých funkčnosť si pred kurzom overte napr. v programe Mikrofón, ktorý nájdete v Príslušenstve. Rozprávať môže vždy len jeden, akonáhle skočíte niekomu do reči, prestanete ho počuť. Treba s tým pri komunikácii rátať a snažiť sa nechať dohovoriť hovoriaceho. Po chvíľke komunikácie v skupine sa to každý intuitívne naučí ako sa ujať slova a kedy radšej mlčať alebo napísať cez Chat.

 Zapnúť mikrofón                          Zapn mikrofn

Vypn mikrofn
Vypnúť mikrofón
Zapn video
Zapnúť video

Zdieľanie obrazovky - Share Screen


Výučba bude prebiehať tak, že buď uvidíte tvár lektora, keď sa budeme rozprávať, alebo uvidíte obrazovku počítača lektora - lektor bude takzvane zdieľať svoju obrazovku a všetci uvidia čo robí a bude to komentovať slovne. Ak budete mať nejaký problém a nebudete si vedieť poradiť, lektor vás môže požiadať o zdieľanie vašej obrazovky, aby ste mu ukázali čo sa vám nedarí, prípadne aký je výsledok vašej práce. Obrazovku nemôžu zdieľať viacerí naraz, iba jeden človek. Až keď lektor vypne zdieľanie svojej obrazovky až potom môžete zdieľať svoju obrazovku vy kliknutím na tlačidlo Share Screen. A nakoniec musíte zdieľanie ukončiť stlačením na tlačidlo End share.


Chat - písomná komunikácia

Ak sa budete chcieť niečo spýtať a nebudete chcieť rušiť výučbu, napíšte lektorovi cez Chat, len čo ukončí vysvetľovanie, odpovie na vašu otázku.
Participants - Účastníci

Ak si budete chcieť pozrieť kto sú ďalší účastníci, kliknite na Partcipants.


Leave Meeting - Ukončenie stretnutia         

Ak budete chcieť odísť z učebne, prerušiť stretnutie, kliknite na Leave Meeting. Ak sa budete chcieť vrátiť, znova sa bez problémov prihlásite.