pamäťové rozcvičky 2024

Aj v novom roku na vás čakajú malé pamäťové rozcvičky, ktorými si môžete precvičiť svoju koncentráciu, pamäť, jazykové schopnosti, či oprášiť svoju kreativitu. Úlohy na vás budú čakať vždy v pondelok, stredu a piatok a potešíme sa, keď nám vaše riešenia občas pošlete na info@trenovaniepamati.sk

Aj malými, pravidelnými pamäťovými úlohami môžete svoje schopnosti sústredenia a pamätania si udržiavať v dobrej kondícii

Vaša trénerka pamäti Silvia


Opäť nás čakajú nové dve úlohy na rozmýšľanie. Keďže môj počítač bude mať do piatka pauzu.
Úlohy sme si požičali z knižky Rébusy a hádanky III. a verím, že sa vám ich podarí vyriešiť.

pamäťové rozcvičky

 V každom riadku sa objavuje jedno slovo obsahujúce všetky písmená z predchádzajúceho riadku. Dokážete zaplniť prázdne miesta?

O
- S - 
- - - D -
P - - - - K -

pamäťové rozcvičky

Nahraďte tým istým písmenom jedno z písmen v každom za nasledujúcich slov tak, aby ste zmenili ich význam.
To znamená, keď v prvom slove nahradíte napríklad písmeno K písmenom H a vznikne nové významové slovo HOP, potom aj v ďalších slovách musíte použiť rovnaké písmeno ako náhradu, teda H.
KOP  TLAK  LET  SENO  KLAS  DAR

pamäťové rozcvičky

Doplňte do slov samohlásky a zistite v akej oblasti sa pohybujeme. Poznáte aj iné výrazy, čo sa tu dá robiť?

 • N-KR-J-Ť
 • N-P-RC-V-Ť
 • -V-R-Ť
 • N-P--CŤ
 • Z-MR-Z-Ť
 • V-SM-Ž-Ť
 • GR-L-V-Ť
 • PR-M--Š-Ť
 • N-S-RV-R-V-Ť
 • N-TR--Ť
 • -CH-TN-Ť
 • FL-MB-V-N--
 • M-R-N-V-N--
 • P-S-R-V-N--
 • Ž-L-R-V-N--

pamäťové rozcvičky

Vytvorte slovo z písmen, ktoré sú tu uvedené práve 4x. Úloha je zameraná na koncentráciu, orientáciu v priestore aj prácu so slovami.

pamäťové rozcvičky

A A
B B
C C
D D...
Skúste nájsť čo najviac známych mien, ktorých meno a priezvisko začína na rovnaké písmeno. Koľko písmen z abecedy sa vám podarí naplniť?
Príklad: Krištof Kolumbus, Vladimír Voštinár...

pamäťové rozcvičky

Aké poznáte povolania, ktoré sa skladajú zo 4 slabík?
Nájdete ich aspoň 15?

pamäťové rozcvičky

Vytvorte tajničku, ktorá je daná pomocou šesť písmenkových slov.

pamäťové rozcvičky

Tohto týždňovým oslávencom všetko najlepšie.Skúste si spomenúť na známych menovcov, alebo vašich priateľov:)

pamäťové rozcvičky

Použite svoju nedominantnú ruku a nakreslite plameniaka – nemusíte byť umelcom. (Praváci ľavou rukou a ľaváci pravou).

Nakreslite plameniaka zrkadlovo - pozerajúceho napravo aj dole hlavou.

Ak si trúfate na ďalšiu výzvu, študujte tento obrázok 1 minútu a potom ho nakreslite spamäti.

Pamäťové rozcvičky

V slovenskej abecede (bez písmen s diakritikou) je A v poradí prvé písmeno abecedy, B druhé .... a Z dvadsiate šieste. Vymeňte čísla, ktoré určujú poradie písmen v abecede naspäť za písmená a zistite ktoré z vecí nemohli kedysi chýbať na oslavách prvého mája. 
 • 19 16 18 9 5 22 15 4
 • 20 18 1 14 19 16 1 18 5 14 20 25
 • 13 1 22 1 20 11 1
 • 26 1 19 20 1 22 25
 • 2 1 12 15 14 25
 • 16 9 5 19 14 5
 • 20 18 9 2 21 14 25

PAMäťOVá ROZVIčKA

Použite 9 písmen, tak aby ste vytvorili dve päťpísmenkové slová s rovnakým písmenkom v strede. Každé písmenko môže byť použité len raz.

pamäťové rozvičky

Tento týždeň slávili svoje meniny Jurajovia a Marekovia. 
Vylúštite naše prešmyčky - známe slovenské priezviská a určite, kto z nich je Marek a kto Juraj. Ako pomôcka vám môže slúžiť aj
malá nápoveď oblasti, v ktorej pôsobili alebo pôsobia.

ČESÁL KEZ - umenie

KUKAJI SOB - umenie

HAK MŠÍ – šport

EGREŠ BIG – umenie

VÝSKAS FOLK – šport

AU KRKU – umenie

MATKO AŠI – šport

PAŤKÁ – umenie

KOŠÍ JÁN - históriapamäťové rozcvičky

Dnes slávi Juraj. 
Nájdite čo najviac podstatných mien, ktoré začínajú a končia na rovnakú spoluhlásku. Skúste použiť čo najviac rôznych spoluhlások.
Príklad: JuraJ, DomaseD, RadaR

pamäťové rozcvičky

Dnes je Pondelok.
Nájdite ďalšie slová na P, podľa zadaných inštrukcií:

1. Niečo typicky modrej farby
2. Niečo typicky slovenské
3. Niečo typicky určené najmä pre mužov
4. Niečo, čo by som si zbalil na dovolenku
5. Niečo, čo je typickým darčekom na vianoce
6. Niečo typicky sladké
7. Niečo typicky s okrúhlym tvarom
8. Niečo typické, čo sa nachádza v kúpeľni
9. Niečo typické, čo robíme, keď máme voľno
10. Niečo typické, s čím sa radi hrajú deti