Pracovné listy pre vás

V pondelok, stredu a piatok tu každý týždeň nájdete nové malé úlohy pre trénovanie poznávacích schopností ako je pamäť, koncentrácia, jazyk, vnímanie priestoru, či pohotovosť.

júnové rozcvičky

Nájdite jedno vhodné prídavné meno, ktoré sa typicky používa pre obe slová v danom riadku.

Príklad – vtáčik - ??? - čižma

Obe môže byť španielske – španielsky vtáčik, španielska čižma.


júnové rozcvičky

Napíšte čo najviac viet, kde použijete len písmeno š, alebo len písmeno č, alebo len písmeno ž.
Z ktorého písmena sa tvorí najľahšie?

júnové rozcvičky

Spomeniete si na všetky vybrané slová po P?

Napíšte príbeh v ktorom sa bude nachádzať každé jedno z nich. Na poradí nezáleží.
Skúste si na váš príbeh spomenúť aj na nasledujúci deň.

júnové rozcvičky

Začal prvý letný mesiac a tak vyrazme s našou krátkodobou, pracovnou pamätou k vode.

Vyriešte nasledujúce príklady - počítajte spamäti a nezabudniete že násobenie má prednosť pred sčítaním a pár topánok je viac ako jedna.

Krásny slnečný víkend.

májové rozcvičky

Vo štvrtok sa všetky deti môžu tešiť na svoj deň. Skúste napísať aspoň 20 ďalších zaužívaných skratiek práve na 3 písmená. Nechajte sa inšpirovať históriou, súčasnosťou, politikou, športom, kultúrou či známymi značkami.
Skratky mien v tomto prípade neberte do úvahy.

májové rozcvičky

Z 20 slov, ktoré máte k dispozícii vytvorte asociačný reťazec, tak aby ste použili všetky slová práve raz. Hľadajte, čo najpravdepodobnejšie asociácie z daných slov.

Príklad tvorenia asociačného reťazca: Keď mám slovo more napadnú mi ryby. Keď mám ryby napadne mi udica...

májové rozcvičky

Pričítajte, alebo odčítajte číslo spamäti, pokým nedostanete konečný výsledok.

májové rozcvičky

Včera nám celkom popršalo tak nie je naškodu zopakovať si niektoré príslovia či úslovia o vode.

A ktoré poznáte vy?

májové rozcvičky

A aký je váš obľúbený citát?

májové rozcvičky

Doplňte slová v tajničke tak, aby vám sedelo riešenie. Hľadané slová musia mať presne toľko písmen, koľko hľadáte. Ak si chcete zvýšiť obtiažnosť, dávajte len predmety v 1.páde jednotného čisla.

Májové rozcvičky

Rozmotajte slovné spojenie tak, aby ste prešli každým políčkom mriežky len jedenkrát. Smer, ktorým môžete ísť je: hore, dole, vpravo, vľavo. Prvé písmeno je zvýraznené. Riešením je májová pranostika.

májové rozcvičky

Podarí sa vám nájsť aspoň desať zaužívaných trojíc?

Preskúmajte svoju dlhodobú pamäť a rôzne oblasti okolo nás a nájdite čo najviac slov, ktoré zvykneme používať spolu iba v trojici.

májové rozcvičky

Vytvorte slovo z písmen, ktoré sú tu uvedené práve 4x.

Májová môže byť bryndz, dážď alebo ...

májové rozcvičky

Tento týždeň sme na prvom pobyte venovanom trénovaniu pamäti. Zavítali sme do Kočoviec a uvedomila som si, že v tomto názve sa nachádzajú až dve významové slová koč a ovce.
Poznáte aj iné slovenské mestá alebo dedinky, v ktorých sa nachádzajú plnovýznamové slová (nie mená)?
Koľko sa vám ich podarí nájsť?

Májové rozcvičky

Precvičte si svoje matematické schopnosti. Aké číslo vám vyjde na konci tohto matematického hadíka?

Aký je súčet čísel v dátume vašich menín, narodenín, či dnešného dňa?
Využite každý deň na malé matematické rozcvičky.

Májové rozcvičky

Veríme, že známe príslovia spoznáte aj keď z nich vypadli spoluhlásky.


Ako pomôcka sú poprehadzované v zátvorke vedľa porekadla.
Písmeno CH je brané ako 1 písmeno

májová rozcvička

Nájdite slová, ktoré majú minimálne 8 písmen a začínajú a končia na dané písmená. Nepridávajte dĺžne ani mäkčene a hľadajte len podstatné mená, mestá, alebo mená v 1.páde jednotného čísla.

Pri kombinácii písmen J - L a L - J nájdite akýkoľvek slovný druh.