korešpondenčný online pamäťový seminár - ukončený


V mesiacoch január, február a marec  2023 sme zverejnili 30 pamäťových pracovných listov v záložke Pamäťové rozcvičky.

Tešíme sa na tretie kolo, na jeseň 2024.

Pošlite nám na email info@trenovaniepamati.sk riešenie aspoň 20 z nich a môžete vyhrať jednu z našich cien.
Zadania za daný mesiac posielajte na konci jednotlivých mesiacov, teda na konci januára, februára a marca.

Prečo by ste nám mali posielať riešenia?
Vaše riešenia vám skontrolujeme, opravíme, ak riešenia nebudú úplné, pošleme vám ich kompletné a správne.
Raz za mesiac vám pošleme aj doplňujúce a zaujímavé informácie o tom ako trénovať pamäť.
Ako prví budete vedieť o podujatiach a akciách spojených s pamäťou, ktoré pre vás pripravujeme.
Urobíte niečo dobré pre svoju pamäť.

Je niečo nejasné? Kľudne nám napíšte na info@trenovaniepamati.sk a veľmi radi zodpovieme všetky otázky.

Teším sa na vaše riešenia.
Vaša trénerka pamäti Silvia