nevadí ak zabúdate

dôležité je si spomenúť
a my vám v tom pomôžeme

pamäťová olympiáda pre seniorov


Kedy: štvrtok, 2.6.2022 od 10,00-11,30
Kde: Rača, denný stacionár pre seniorov na Plickovej 18  (zastávka električky Detvianska 3,7)
Pre koho: vítaní sú všetci, ktorí si chcú vyskúšať 10 typov svojej pamäti
Vstupné:  jeden úsmev
Zázemie a drobné občerstvenie poskytne partner podujatia - denný stacionár v Rači
 
Tešíme sa na vás a NEZABUDNITE prísť.
 
Tešíme sa na super doobedie so seniormi so stacionára aj s ostatnými, ktorí nás na túto akciu prídu podporiť a vyskúšať si pamäťová aktivity.

Kde trénujeme

Každý deň s našimi pracovnými listami na domáce trénovanie pamäti - TU a s našimi pamäťovými rozcvičkami TU

Trénovanie pamäti v parku - pridajte sa k nám

Na aktivity sa nie je potrebné prihlásiť dopredu, potešíme sa, keď prídete.

V parku Jama pondelky - 12,00-13,00 - pokračujeme aj v máji
 •  pre každého kto má chuť si zatrénovať vonku - park Jama (vedľa zimného štadióna na Kalinčiakovej, bývalý cyklistický štadión - zastávka Nová doba električka č.4, alebo zastávka Zimný štadión - 39, 53, 61, 63, 74, 78, 204, 205, 207)
 • na tréning okrem dobrej nálady, nie je potrebné priniesť nič, prebieha dynamickou formou s prvkami cvičenia
 • dobrovoľné vstupné 2€
 • v prípade dažďa sa aktivita nekoná
V Medickej záhrade, utorky 13,00-14,00 alebo 14,15-15,15 - pokračujeme aj v máji

  z dôvodu nepriaznivého počasia  17.5. cvičenie len o 13,00 (pre obe skupiny)


 • trénovanie v parku v spolupráci so združením Stále dobrí - v Medickej záhrade - stretávame sa pri fontáne.
 • na tréning okrem dobrej nálady, nie je potrebné priniesť nič, prebieha dynamickou formou s prvkami cvičenia
 • dobrovoľné vstupné 2€
 • v prípade dažďa sa aktivita nekoná
 •  
  Pre viac informácií aj staledobri@gmail.com alebo info@trenovaniepamati.sk
  „Projekt realizovaný s podporou hlavného mesta SR Bratislavy z grantového programu Bratislava pre všetkých.“

pohybom k lepšej pamäti - májový jegeneš

Májový výlet je naplánovaný výnimočne v nedeľu 8.5. Práve cez víkend sa totiž dostaneme zabudnutým autobusom č. 79 k bufetu na konci sveta, odkiaľ začne naša trasa. Môžete sa tešiť na topoľové háje (pozor ak máte alergiu práve na topole) a lužné lesy . Naším cieľom sú Topoľové hony, alebo Jegeneš, ktoré sú prírodnou rezerváciou.

Trasa je bez prevýšenia, vzdialenosť 8,8 km, predpokladaný čas vychádzky 3 hodiny.
Stretávame sa v nedeľu 8.5. o 10,20 na zastávke autobusu č.79 MiÚ Podunajské Biskupice - Trojičné námestie (na tejto zástavke stojí aj autobus č. 70, ktorým sa sem dá prísť z mesta). Pozor, treba byť presný, autobus č.79 ide len raz za hodinu!
Teší sa na vás Silvia

Trénovanie pamäti online 

 • online hodiny - každú stredu v čase 12,30-13,30, aj v apríli
 • v prípade vášho záujmu účasť na online kurze trénovanie pamäti, ktoré prebieha cez aplikáciu zoom, nás kontaktujte na info@trenovaniepamati.sk

Trénovanie pamäti prezenčne v máji

 •  prezenčné aktivity - tréningy pamäti  v  Komunitnom centre Stará jedáleň, Pekná cesta 4A, Krasňany , spojenie električka 3, 7 - zastávka Pekná cesta, 2 skupiny:
 • každý štvrtok 9,00 - 10,00 
 • každý štvrtok 10,10 - 11,10 

Feuersteinova metóda - individuálne trénovanie

 • hľadáte ako zmierniť neurologické následky po cievnej príhode, Covide, alebo si jednoducho chcete precvičiť svoju pamäť či koncentráciu  - vyskúšajte s nami individuálne trénovanie Feuersteinovej metódy - viac o nej sa dozviete TU
 • napíšte nám na info@trenovaniepamati.sk a dohodnite si termín
Feurersteinove inštrumentálne obohacovanie - je medzinárodne rozšírená metóda, ktorá sa dostáva postupne do širšieho podvedomia aj u nás. Je to metóda pri ktorej sa pomocou špeciálne navrhutých pracovných listov a s vedením lektora - tzv. sprostredkovateľa rozvíjajú kognitívne funkcie. Táto metóda predstavuje doposiaľ jeden z najprepracovanejších systémov rozvoja celoživotnej schopnosti myslieť a učiť sa.

Jej cieľom je stimulácia kognitívneho rozvoja a vedenie jedinca ku kvalitnejšiemu a samostatnejšiemu učeniu, k nezávislosti, s ohľadom na jeho možnosti. Feuersteinova metóda pomáha rozvíjať učebný potenciál človeka (potenciál chápaný ako predpoklady jedinca pre akékoľvek učenie), ktorý je chápaný v širokých súvislostiach.

Čo táto metóda rozvíja a podporuje?
 • pozornosť
 • obohacovanie slovnej zásoby, rozširovanie aktívneho slovníka slovnej zásoby, pojmov a vzťahov,
 • eliminovanie deficitov v kognitívnych funkciách (pamäť, koncentrácia, vnímanie priestoru...),
 • rozvíjanie vnútornej motivácie formou rozvíjania pracovných návykov,
 • podnecovanie vnútornej motivácie pre riešenie úloh a problémov,
 • rozvoj schopnosti myslieť,
 • naučiť sa kritickému náhľadu na problém a reflektovať tak vlastné myslenie,
 • zmena role z pasívneho príjemcu reprodukujúceho informácie na aktívneho pôvodcu nových informácií a následného riešiteľa vzniknutých situácií,
 • obnovovanie pozitívneho sebavnímania - získanie pocitu vlastnej kompetencie pre riešenie úloh,
 • vedenie k metakognícii - vyšším myšlienkovým operáciám
 • emočnú inteligenciu
Ako sa s touto metódou pracuje?

S metódou sa pracuje individuálne aj v skupinách. Stretnutia prebiehajú zvyčajne raz do týždňa, kedy lektor s klientami spoločne prechádzajú pracovnými listami, tzv. inštrumentami. Jednotlivé inštrumenty (celkovo je ich 14) sú zostavené tak, aby podporovali rôzne schopnosti (viď vyššie).


Vzájomným dialógom sú klienti vedení k systematickej príprave stratétie vyplňovania inštrumentov a následnému rozboru pracovného postupu. Učia sa pracovať s chybou a využiť túto skúsenosť pre ďalšiu prácu. Sú podporovaní k hľadaniu vlastného riešenia. Dialógom rozvíjajú komunikačné schopnosti. Všetky získané poznatky a skúsenosti z hodín FIE prenášame do praktického života.

Pamäťové workshopy

Pozná to každý:

- keď si zabudnete kľúče doma a naozaj by sa vám hodili

- keď vaša platobná karta slúži už len ako záložka

- keď ste na poslednom termíne skúške dostali okno

- keď ste na rande zabudli, ako sa volá váš nový objav

- keď ste starý a myslíte si, že s tým už nič neurobíte

2 hodinový workshop je určený pre každého, kto si chce zlepšiť svoju schopnosť pamätania.

Workshop je orientovaný na praktické osvojenie si pamäťových techník. Pochopením ako vaša pamäť funguje sa zábavným spôsobom naučíte ako spracovávať veľké množstvo informácií, či už sa jedná o údaje alebo čísla do ľahko zapamätateľnej formy.

V prípade záujmu o pamäťový workshop nás kontaktujte.
aktuálne pamäťové workshopy

Máte záujem o workshop kde sa naučíte pamäťové techniky a dozviete sa čo to o pamäti?

Napíšte nám na info@trenovaniepamati.sk

Tešíme sa na vás


prednášky a podujatia o pamäti pre seniorov

Zrealizovali sme bezplatné prednášky a podujatia zamerané na pamäť - Bratislava- Rača, Ružinov, Nové Mesto, Staré Mesto, Petržalka,  Pezinok, Považská Bystrica, Častá, Ivanka pri Dunaji a Hontianske Nemce.
Dajte nám vedieť a my ich rady zrealizujeme aj pre vašich seniorov.Viac na info@trenovaniepamati.sk

Zostaňte s nami v kontakte