nevadí ak zabúdate

dôležité je si spomenúť
a my vám v tom pomôžeme

Trénovanie pamäti

Osobne aj online, v parkoch, na výletoch či na kurzoch - pridajte sa k nám.

pohybom k lepšej pamäti - zmena termínu - 30.6.2023

Poďte s nami k Dunaju

Kedy – ZMENA - NOVÝ TERMÍN  - piatok 30.6.2023,  čas 10,15
Kde – prejdeme sa v lužných lesoch a popri Dunaji - nenáročná prechádzka po rovinke, cca 7 km, 2 - 2,5 hodiny
Stretávame sa o na autobusovej zastávke Vlčie hrdlo (70,74,87) o 10,15 - pozor treba prísť na čas, ideme na autobus č.77 s odchodom 10,20 na zastávku Povodie Dunaja

Teším sa na vás.

Pamäťové podujatie pre seniorov v knižnici aj v 2023

Pozývame vás na ďalšiu prednášku o tom ako trénovať pamäť v knižnici.
Kedy: streda 12.6.2023 o 10,00
Kde: ružinovská knižnica na Miletičovej 47
Tešíme sa na vás a NEZABUDNITE prísť.

Trénovanie pamäti prezenčne

Pokračujeme v trénovaní pamäti v Starej jedálni v Krasňanoch
Tešíme sa na vás aj v júni 2023 v dvoch časoch 9,00-10,00, 10,10-11,10 

V prípade záujmu nám napíšte na info@trenovaniepamati.sk
Odporúčaná cena za aktivitu je 2,5€.

Ak ste z Karlovej vsi, Starého mesta alebo Podunajských Biskupíc spýtajte sa na svojom sociálnom oddelení na trénovanie pamäti a môžete ma stretnúť priamo vo vašej mestskej časti.

Tento mesiac nás nájdete aj mimo Bratislavy:
v knižnici v Detve, v piatok 23.6. 2023 o 13,00 hod

Trénovanie pamäti v parkoch - leto je tu, trénujeme

V júni je krásne  počasie, prídite si zacvičiť do parku
 • na tréning okrem dobrej nálady, nie je potrebné priniesť nič, prebieha dynamickou formou s prvkami cvičenia
 • odporúčané vstupné 3€
 • v prípade dažďa sa aktivita nekoná
V parku Jama pondelky - 12,00-13,00 - pokračujeme aj v júni 
 •  pre každého kto má chuť si zatrénovať vonku - park Jama (vedľa zimného štadióna na Kalinčiakovej, bývalý cyklistický štadión - zastávka Nová doba električka č.4, alebo zastávka Zimný štadión - 39, 53, 61, 63, 74, 78, 204, 205, 207)
V Medickej záhrade, štvrtky 14,00-15,00 - pokračujeme aj v júni
 • trénovanie v parku - v Medickej záhrade - stretávame sa pri fontáne.

Kde trénujeme

Každý deň s našimi pracovnými listami na domáce trénovanie pamäti - TU a s našimi pamäťovými rozcvičkami TU

Feuersteinova metóda - individuálne trénovanie

 • hľadáte ako zmierniť neurologické následky po cievnej príhode, Covide, alebo si jednoducho chcete precvičiť svoju pamäť či koncentráciu  - vyskúšajte s nami individuálne trénovanie Feuersteinovej metódy - viac o nej sa dozviete TU
 • napíšte nám na info@trenovaniepamati.sk a dohodnite si termín
Feurersteinove inštrumentálne obohacovanie - je medzinárodne rozšírená metóda, ktorá sa dostáva postupne do širšieho podvedomia aj u nás. Je to metóda pri ktorej sa pomocou špeciálne navrhutých pracovných listov a s vedením lektora - tzv. sprostredkovateľa rozvíjajú kognitívne funkcie. Táto metóda predstavuje doposiaľ jeden z najprepracovanejších systémov rozvoja celoživotnej schopnosti myslieť a učiť sa.

Jej cieľom je stimulácia kognitívneho rozvoja a vedenie jedinca ku kvalitnejšiemu a samostatnejšiemu učeniu, k nezávislosti, s ohľadom na jeho možnosti. Feuersteinova metóda pomáha rozvíjať učebný potenciál človeka (potenciál chápaný ako predpoklady jedinca pre akékoľvek učenie), ktorý je chápaný v širokých súvislostiach.

Čo táto metóda rozvíja a podporuje?
 • pozornosť
 • obohacovanie slovnej zásoby, rozširovanie aktívneho slovníka slovnej zásoby, pojmov a vzťahov,
 • eliminovanie deficitov v kognitívnych funkciách (pamäť, koncentrácia, vnímanie priestoru...),
 • rozvíjanie vnútornej motivácie formou rozvíjania pracovných návykov,
 • podnecovanie vnútornej motivácie pre riešenie úloh a problémov,
 • rozvoj schopnosti myslieť,
 • naučiť sa kritickému náhľadu na problém a reflektovať tak vlastné myslenie,
 • zmena role z pasívneho príjemcu reprodukujúceho informácie na aktívneho pôvodcu nových informácií a následného riešiteľa vzniknutých situácií,
 • obnovovanie pozitívneho sebavnímania - získanie pocitu vlastnej kompetencie pre riešenie úloh,
 • vedenie k metakognícii - vyšším myšlienkovým operáciám
 • emočnú inteligenciu
Ako sa s touto metódou pracuje?

S metódou sa pracuje individuálne aj v skupinách. Stretnutia prebiehajú zvyčajne raz do týždňa, kedy lektor s klientami spoločne prechádzajú pracovnými listami, tzv. inštrumentami. Jednotlivé inštrumenty (celkovo je ich 14) sú zostavené tak, aby podporovali rôzne schopnosti (viď vyššie).


Vzájomným dialógom sú klienti vedení k systematickej príprave stratétie vyplňovania inštrumentov a následnému rozboru pracovného postupu. Učia sa pracovať s chybou a využiť túto skúsenosť pre ďalšiu prácu. Sú podporovaní k hľadaniu vlastného riešenia. Dialógom rozvíjajú komunikačné schopnosti. Všetky získané poznatky a skúsenosti z hodín FIE prenášame do praktického života.

Pamäťové workshopy

Pozná to každý:

- keď si zabudnete kľúče doma a naozaj by sa vám hodili

- keď vaša platobná karta slúži už len ako záložka

- keď ste na poslednom termíne skúške dostali okno

- keď ste na rande zabudli, ako sa volá váš nový objav

- keď ste starý a myslíte si, že s tým už nič neurobíte

2 hodinový workshop je určený pre každého, kto si chce zlepšiť svoju schopnosť pamätania.

Workshop je orientovaný na praktické osvojenie si pamäťových techník. Pochopením ako vaša pamäť funguje sa zábavným spôsobom naučíte ako spracovávať veľké množstvo informácií, či už sa jedná o údaje alebo čísla do ľahko zapamätateľnej formy.

V prípade záujmu o pamäťový workshop nás kontaktujte.
aktuálne pamäťové workshopy

Máte záujem o workshop kde sa naučíte pamäťové techniky a dozviete sa čo to o pamäti?

Napíšte nám na info@trenovaniepamati.sk

Tešíme sa na vás


prednášky a podujatia o pamäti pre seniorov

Zrealizovali sme bezplatné prednášky a podujatia zamerané na pamäť - Bratislava- Rača, Ružinov, Nové Mesto, Staré Mesto, Karlova Ves,  Petržalka, Dúbravka, Pezinok, Považská Bystrica, Častá, Ivanka pri Dunaji a Hontianske Nemce.

Dajte nám vedieť a my ich rady zrealizujeme aj pre vašich seniorov.Viac na info@trenovaniepamati.sk

Zostaňte s nami v kontakte