nevadí ak zabúdate

dôležité je si spomenúť
a my vám v tom pomôžeme

Kde trénujeme

Každý deň s našimi pracovnými listami na domáce trénovanie pamäti - TU.

pohybom k lepšej pamäti - v zime k Zemníku

V utorok 18.1. o 10,10 začíname zo zástavky Ľubovnianska (autobusy 98,99), ktorá sa nachádza pred nemocnicou Antolská v Petržalke.

Naša cesta nás zavedie lužnými lesmi, popri sústave ramien k Zemníku - areálu kanoistiky a veslovania. Naspäť sa vrátime na rovnaké miesto.
Trasa je nenáročná - rovinatá, cca 6 km, určite ju zvládneme do 2 hodín.

Poďte sa s nami potúlať zimnou prírodou.

Teší sa na vás Silvia

Trénovanie pamäti online 

 • online hodiny - každú stredu v čase 12,30-13,30, pokračujeme 12.1.2022
 • v prípade vášho záujmu účasť na online kurze trénovanie pamäti, ktoré prebieha cez aplikáciu zoom, nás kontaktujte na info@trenovaniepamati.sk

Trénovanie pamäti prezenčne - pokračujeme

 •  prezenčné aktivity - tréningy pamäti  v  Komunitnom centre Stará jedáleň, Pekná cesta 4A, Krasňany , spojenie električka 3, 7 - zastávka Pekná cesta, 2 skupiny:
 • každý štvrtok 9,00 - 10,00 - pokračujeme 13.1.2022
 • každý štvrtok 10,10 - 11,10 - pokračujeme 13.1.2022
 • každý piatok 9,15 - 10,15 v centre Aktivitka na Herlianskej -  pokračujeme 21.1.2022                           

Trénovanie pamäti v parku

V parku Jama  utorky - 12,00-13,00 - POZASTAVENÉ
 •  utorky  od 12,00 - 13,00  pre každého kto má chuť si zatrénovať vonku - park Jama (vedľa zimného štadióna na Kalinčiakovej, bývalý cyklistický štadión - zastávka Nová doba električka č.4, alebo zastávka Zimný štadión - 39, 53, 61, 63, 74, 78, 204, 205, 207)
 • na tréning  okrem dobrej nálady, nie je potrebné priniesť nič, prebieha dynamickou formou s prvkami cvičenia
 • dobrovoľné vstupné 2€
 • v prípade dažďa sa aktivita nekoná
V Ovocnom Sade, pondelky 13,00-14,00 a 14,15-15,15 - POZASTAVENÉ
 • trénovanie v prírode  v spolupráci so združením Stále dobrí - v ovocnom sade na Macharovej ulici Petržalke.   Ako nás nájdete - MHD zástavka Dvory, po moste ešte asi 100m a pôjdete dole po schodoch, po ľavej strane uvidíte sad. (most za chrbtom, tvár smer Petržalka, hneď pri reštaurácií - Z mosta do prosta)
  Pre viac informácií  aj staledobri@gmail.com alebo info@trenovaniepamati.sk

Feuersteinova metóda - individuálne trénovanie

 • hľadáte ako zmierniť neurologické následky po cievnej príhode, Covide, alebo si jednoducho chcete precvičiť svoju pamäť či koncentráciu  - vyskúšajte s nami individuálne trénovanie Feuersteinovej metódy - viac o nej sa dozviete TU
 • napíšte nám na info@trenovaniepamati.sk a dohodnite si termín
Feurersteinove inštrumentálne obohacovanie - je medzinárodne rozšírená metóda, ktorá sa dostáva postupne do širšieho podvedomia aj u nás. Je to metóda pri ktorej sa pomocou špeciálne navrhutých pracovných listov a s vedením lektora - tzv. sprostredkovateľa rozvíjajú kognitívne funkcie. Táto metóda predstavuje doposiaľ jeden z najprepracovanejších systémov rozvoja celoživotnej schopnosti myslieť a učiť sa.

Jej cieľom je stimulácia kognitívneho rozvoja a vedenie jedinca ku kvalitnejšiemu a samostatnejšiemu učeniu, k nezávislosti, s ohľadom na jeho možnosti. Feuersteinova metóda pomáha rozvíjať učebný potenciál človeka (potenciál chápaný ako predpoklady jedinca pre akékoľvek učenie), ktorý je chápaný v širokých súvislostiach.

Čo táto metóda rozvíja a podporuje?
 • pozornosť
 • obohacovanie slovnej zásoby, rozširovanie aktívneho slovníka slovnej zásoby, pojmov a vzťahov,
 • eliminovanie deficitov v kognitívnych funkciách (pamäť, koncentrácia, vnímanie priestoru...),
 • rozvíjanie vnútornej motivácie formou rozvíjania pracovných návykov,
 • podnecovanie vnútornej motivácie pre riešenie úloh a problémov,
 • rozvoj schopnosti myslieť,
 • naučiť sa kritickému náhľadu na problém a reflektovať tak vlastné myslenie,
 • zmena role z pasívneho príjemcu reprodukujúceho informácie na aktívneho pôvodcu nových informácií a následného riešiteľa vzniknutých situácií,
 • obnovovanie pozitívneho sebavnímania - získanie pocitu vlastnej kompetencie pre riešenie úloh,
 • vedenie k metakognícii - vyšším myšlienkovým operáciám
 • emočnú inteligenciu
Ako sa s touto metódou pracuje?

S metódou sa pracuje individuálne aj v skupinách. Stretnutia prebiehajú zvyčajne raz do týždňa, kedy lektor s klientami spoločne prechádzajú pracovnými listami, tzv. inštrumentami. Jednotlivé inštrumenty (celkovo je ich 14) sú zostavené tak, aby podporovali rôzne schopnosti (viď vyššie).


Vzájomným dialógom sú klienti vedení k systematickej príprave stratétie vyplňovania inštrumentov a následnému rozboru pracovného postupu. Učia sa pracovať s chybou a využiť túto skúsenosť pre ďalšiu prácu. Sú podporovaní k hľadaniu vlastného riešenia. Dialógom rozvíjajú komunikačné schopnosti. Všetky získané poznatky a skúsenosti z hodín FIE prenášame do praktického života.

Pamäťové workshopy

Pozná to každý:

- keď si zabudnete kľúče doma a naozaj by sa vám hodili

- keď vaša platobná karta slúži už len ako záložka

- keď ste na poslednom termíne skúške dostali okno

- keď ste na rande zabudli, ako sa volá váš nový objav

- keď ste starý a myslíte si, že s tým už nič neurobíte

2 hodinový workshop je určený pre každého, kto si chce zlepšiť svoju schopnosť pamätania.

Workshop je orientovaný na praktické osvojenie si pamäťových techník. Pochopením ako vaša pamäť funguje sa zábavným spôsobom naučíte ako spracovávať veľké množstvo informácií, či už sa jedná o údaje alebo čísla do ľahko zapamätateľnej formy.

V prípade záujmu o pamäťový workshop nás kontaktujte.
aktuálne pamäťové workshopy

Máte záujem o workshop kde sa naučíte pamäťové techniky a dozviete sa čo to o pamäti?

Napíšte nám na info@trenovaniepamati.sk

Tešíme sa na vás


prednášky a podujatia o pamäti pre seniorov

Zrealizovali sme bezplatné prednášky a podujatia zamerané na pamäť - Bratislava- Rača, Ružinov, Nové Mesto, Staré Mesto, Petržalka,  Pezinok, Častá, Ivanka pri Dunaji a Hontianske Nemce.
Dajte nám vedieť a my ich rady zrealizujeme aj pre vašich seniorov.Viac na info@trenovaniepamati.sk

Zostaňte s nami v kontakte