V rámci pamäťových rozcvičiek vám prinášame pracovné listy, úlohy na pamäť, či koncentráciu, videá s úlohami, ktoré preveria vaše zmysly. Úlohy zverejňujeme vždy v pondelok a stredu a piatok. K úlohám sa v rámci daného mesiaca môžete vrátiť.

Ak chcete poradiť s riešením, napíšte nám na info@trenovaniepamati.sk.
Všetky materiály sú voľne k dispozícii, potešíme sa ak si s nimi precvičíte pamäť.

  RieŠenie zadaní na váš email

  Na konci mesiaca posielame riešenia zadaní úloh za celý mesiac, ak máte záujme, nechajte nám váš email.

  Mám záujem o riešenia

  ÚLOHA NA dnes:

  jazyková banka

   S týmto typom úlohy sa stretávame v trénovaní pamäti pomerne často. Je to skvelý spôsob, akým si precvičujete svoju aktívnu slovnú zásobu.

  letní menovci

  Ak spojíte vždy dve správne okienka, dostanete 12 mien augustových oslávencov. Podarí sa vám ich odhaliť?

   Poznáte niekoho osobne s týmito krstnými menami?

  NA NA NA...

  Nádite aspoň jednu možnosť, kde v slove sú umiestnené písmená na vyznačených miestach a slová majú presne šesť písmen.

  tajnička v obrázkoch

  Číslo u obrázku označuje poradie písmena z názvu obrázku. Nepoužívajte zdrobneniny. Ak napíšete tieto písmená vedľa číslic, dostanete tajničku.

  zamotaná pranostika

  Rozmotajte slovné spojenie tak, aby ste prešli každým políčkom mriežky len jedenkrát.

  Prvé písmeno je zvýraznené. Riešením je augustová pranostika.

  jedno cez druhé

  V akom poradí sme nalepili nálepky, ak majú všetky rovnakú, štvorcovú veľkosť?


  cestovateľská úloha

  Logické hádanky sú vždy dobrým spôsobom ako začať deň:)

  práve štyrikrát

  Vytvorte slovo z písmen, ktoré sú tu uvedené práve 4x. Úloha je zameraná na koncentráciu, orientáciu v priestore aj prácu so slovami.

  jedným ťahom

  Vedeli by ste nakresliť tento obrázok jedným ťahom, bez toho aby ste zdvihli ceruzku a neprešli dvakrát po tom istom mieste?
  Kreslíte celý obrázok - vnútorné trojuholníky aj vonkajší štvorec.

  Pokúste sa nájsť aj viac riešení.

  všade dobre, doma najlepšie

  Aj keď len v mysli, pocestujte si s nami a vyriešte našu dnešnú úlohu.

  Na tri

  Vytvorte vetu so slovami ktoré obsahujú len tri písmená.

  Aký dlhý text dokážete vytvoriť?

  krížovka

  Vytvorte krížovku, keď poznáte riešenie. Ak si chcete túto úlohu ešte sťažiť používajte len podstatné mená (nie mená)