pamäťové rozcvičky 2024

Aj v novom roku na vás čakajú malé pamäťové rozcvičky, ktorými si môžete precvičiť svoju koncentráciu, pamäť, jazykové schopnosti, či oprášiť svoju kreativitu. Úlohy na vás budú čakať vždy v pondelok, stredu a piatok a potešíme sa, keď nám vaše riešenia občas pošlete na info@trenovaniepamati.sk

Aj malými, pravidelnými pamäťovými úlohami môžete svoje schopnosti sústredenia a pamätania si udržiavať v dobrej kondícii

Vaša trénerka pamäti Silvia

pamäťové rozcvičky

Dnes oslavuje Roman a Romana. Nájdite čo najviac slovenských slov, ktoré obsahujú slabiku MAN ako v slove RoMAN. Skúste nájsť slová, ktoré začínajú, končia alebo obsahujú slabiku MAN v strede slova. Podarí sa vám nájsť viac ako 15?
A Romanom a Romanám všetko najlepšie:)

pamäťové rozcvičky

Vypočítajte príklady a k ich výsledkom priraďte písmená z tabuľky. Riešením je citát anglického spisovateľa Samuela Johnsona.

pamäťové rozcvičky

Dnes máme PondeloK, napíšte aspoň jedno slovo, ktoré obsahuje tri, štyri, päť, šesť, sedem, osem, deväť, desať a viac ako desať písmen a zároveň začína na písmeno P a končí na písmeno K ako v slove PondeloK.

pamäťové rozcvičky

Určite poznáte úlohy, kde máte obrázok nakresliť jedným ťahom. Podarí sa vám to aj pri tomto tvare? Nezabúdajte, že po každej čiare môžete prejsť len jedenkrát.

pamäťové rozvičky

Na deň svätého Valentína, zložte nasledujúci citát od Alberta Einsteina v správnom poradí: 
Láska príkladmi pre človeka často ako zložitejšia matematika, s je neriešiteľnými.

pamäťové rozcvičky

Úloha vyzerá nenáročne, ale môže vás potrápiť. Zoraďte správne nasledujúce farby podľa inštrukcií, keď viete, že všetky nápovede sú nesprávne.

pamäťové rozvičky

Precvičte svoju kreativitu. Vašou úlohou je vymyslieť novinové titulky na danú tému ale pre rôzne cieľové skupiny.

Napr. téma – Záchranné zložky:

Vaše cieľové skupiny:

Škôlkari – Ktoré autá húkajú?

Školáci – Máš rád dobrodružstvo, staň sa záchranárom!

Ženy 60+ - Uniformy, ktoré vám ešte zvýšia tep!

Bulvár – Mladý policajt zastavil rukami blížiaci sa vlak!

Odborný článok – Naši záchranári boli vybavené najnovšími ochrannými prvkami

 

A teraz vy. Vymyslite novinové titulky pre spomínané cieľové skupiny (škôlkári, školáci, ženy 60+, bulvár, odborný článok) na tému:  V A L E N T Í N

pamäťové rozcvičky

Aké poznáte zvieratá, ktoré sa skladajú zo 4 slabík?

pamäťové rozcvičky

Zamyslite sa nad nasledujúcimi dvomi obrázkami a nájdite aspoň 3 veci, ktoré má tento pes a gitara rozdielne a aspoň 3 veci, ktoré majú rovnaké.

Príklad rovnaké – obidve vydávajú zvuk, rozdielne – živé zviera a predmet

pamäťové rozcvičky

Predstavte si, že si plánujete cestu z Bratislavy do Košíc (alebo opačne) a chcete sa zastaviť na všetkých miestach, ktoré sú spomenuté nižšie. Aké bude poradie týchto miest, aby vaša cesta bolo čo najpriamejšia a nemuseli ste sa vracať späť?

Trenčianska Teplá, Púchov, Jur pri Bratislave, Poprad, Vrútky, Trnava, Liptovský Mikuláš, Bytča, Hlohovec, Prešov, Ilava, Dubnica nad Váhom, Senec, Trenčín, Žilina, Martin, Nové Mesto nad Váhom, Piešťany, Spišská Nová Ves, Považská Bystrica, Ružomberok

pamäťové rozcvičky

Na posledný januárový deň, malá logická úloha.

pamäťové rozcvičky

Napíšte správne čísla, aby vám vyšli nasledujúce príklady.

Rovnaký tvar zodpovedá rovnakému číslu.

pamäťová rozvičky

Doplňte písmená do kruhu tak, aby ste získali akékoľvek slovo na 8 písmen. Písmená môžete dopĺňať v smere alebo v protismere hodinových ručičiek. 

Slovo môže začať v ktoromkoľvek políčku, ale písmená K, N, T majú stabilnú pozíciu.

Príklad slova – aNeKdoTa.

Koľko takýchto slov sa vám podarí nájsť?

PAMäťOVá ROZVIČKA

A ktorý je váš obľúbený?

pamäťové rozcvičky

Sme zvyknutí na stereotypy a malá zmena v zabehnutých pravidlách nás môže vyviesť z rovnováhy.
Zoraďte mesiace v roku nie ako nasledujú po sebe, ale podľa abecedy od A-Z. Zopakujte si túto úlohu o niekoľko hodín, ale zoraďte mesiace v roku podľa abecedy od Z-A. Zoznamy porovnajte, mali by sa vám zrkadlovo zhodovať.

pamäťové rozcvičky

Najstaršia známa hádanka sa nachádza na známom Rhinovom matematickom papyruse, ktorý v 19. storočí našli v hrobke starovekého egyptského pisára a aktuálne sa nachádza v Britskom múzeu v Londýne. Papyrus obsahuje 84 matematických rébusov vrátane nasledujúceho:

V siedmich domoch je sedem mačiek. Každá mačka chytí sedem myší. Každá myš by zjedla sedem kláskov obilia a každý klások ak by zasiali, by dal sedem meríc obilia. Aký je celkový súčet spomínaných vecí?

pamäťové rozcvičky

Nájdite v texte 11 rastlín - viete ich vymenovať aj neskôr v priebehu dňa?

GJABAHOMABREZAJQNABDUBNJAOúJBIOBABRESTJKBAXGAVNPJAVORJFVMFQNFNAPSMREKNNOVPAVANHOINPMNNOPTOPOLNBGNQBQNO

PHRABKABAHONBANPIOJPABOROVICANNNANWQHQNBBNOYVANLIPAJQHBNHOPNPNIPNPNBPQOGQNPOUTHQNPVNJVAMHZNPOIHBSSJKNN

POGOPPHBPNPBVRBAADBENNUIPQEQNPUZBUKPBOUZBGUTL

pamäťové rozcvičky

Dnes má meniny Dobroslav s Dobroslavou aké iné krstné mená - mužské aj ženské na písmeno D dokážete vyloviť so svojej pamäti.

pamäťové rozcvičky

Čítajte pomaly a nahlas nasledujúci text. Zároveň ako čítate, sčítajte všetky čísla, ktoré sa nachádzajú v texte a na konci si výsledok zapíšte na papier. Úlohu zopakujte aspoň 2x a zistite, či ste dostali rovnaký výsledok.

Na svadbe mojej najlepšej kamarátky, ktorá sa vydávala v deviatom mesiaci, sa zúčastnilo okrem mňa aj ďalších 8 našich kamarátov. Priniesli spolu 6 darov. 2 z nich neboli zabalené, a tak každý mohol vidieť, že dostali 2 rôzne kuchynské spotrebiče. 4 ďalšie boli v pestrofarebných škatuliach. Keď ich rozbalili, všetci hostia sa začali smiať, keďže sa pred nimi zjavili 4 úplne rovnaké jedálenské súpravy. Keď zrátali všetky taniere dokopy, spočítali, že ženích s nevestou môžu k sebe do domu pozvať aj 36 hostí a budú im môcť dávať aj 5 chodov z iného taniera. To je tak, keď sa niekto žení.