pamäťové rozcvičky 2024

Aj v novom roku na vás čakajú malé pamäťové rozcvičky, ktorými si môžete precvičiť svoju koncentráciu, pamäť, jazykové schopnosti, či oprášiť svoju kreativitu. Úlohy na vás budú čakať vždy v pondelok, stredu a piatok a potešíme sa, keď nám vaše riešenia občas pošlete na info@trenovaniepamati.sk

Aj malými, pravidelnými pamäťovými úlohami môžete svoje schopnosti sústredenia a pamätania si udržiavať v dobrej kondícii

Vaša trénerka pamäti Silvia

pamäťové rozvičky

Pomenujte jednotlivé obrázky a zároveň ich zoraďte podľa abecedy od A po Z. Na zoradenie používajte len podstatné mená (nie prídavné).

Príklad: na obrázku je záchranná vesta, pri  abecednom zoradení používam len slovo  Vesta

pamäťové rozcvičky

Číslo u obrázku označuje poradie písmena z názvu obrázku. Nepoužívajte zdrobneniny. Ak napíšete tieto písmená vedľa číslic, dostanete tajničku.

pamäťové rozvičky

Čo by sa mohli vzájomne naučiť:

1. rušňovodič od záhradníka

2. programátor od kuchárky

3. módny návrhár od učiteľky slovenčiny

4. predavač od klauna

5. zubár od spisovateľa

pamäťové rozcvičky

S pomocou nápovedí uhádnite dvojslovné zaužívané spojenia. Jedno slovo vždy označuje jednu z týchto farieb: červená, čierna, biela, sivá.
1. Pozitívne sa líšiaci od väčšiny
2. Pôsobiaci provokatívne
3. Byť nenápadný ako 
4. Symbol vzdania sa
5. Negatívne sa líšiaci od väčšiny

pamäťové rozcvičky

V nasledujúcich prípadoch určite, ktoré  reťazce písmen a čísiel tvoria svoj zrkadlový obraz
Príklad:  123   321   - áno, to je zrkadlový obraz
    123  312 -  nie, to nie je zrkadlový obraz

Potrénujete si najmä svoju pozornosť a krátkodobú pamäť.

1. azertzuiop    piouztreza

2. 124554512      2154554521

3. NAO0OANO        ONA0O0AN

4. CCC3C3CC3        3CC3C3CCC

5. ERREURRE        ERREURRE

6. MALAYALAM      MALAYALAM

7. s1drl21sir1       1ris12ldr1s

8. 1?5(25(==+)ú%      %ú(+==)52)5?1

pamäťové rozvičky

Veríme, že s touto úlohou si poradíte RAz dva.Nájdite čo najviac slov začínajúcich na RA, pričom každé ďalšie slovo bude o jedno písmeno dlhšie.
Na aký počet písmen sa vám podarí zájsť? 

pamäťové rozcvičky

Dnes nás čaká rýchla matematika. V hornej tabuľke máte sčitovať čísla, ktoré majú rovnaké súradnice a v dolnej tabuľke odčitovať od väčšieho čísla (v žltom riadku)  nižšie (v žltom stĺpci). A kalkulačku ako vždy neotvárajte.

pamäťové rozcvičky

Nájdite jedno trojpísmenkové slovo, ktoré sa dá pridať za uvedené slabiky tak, aby vnikli zmysluplné slová.
TÁ   ROZ  PRÍ  O  NÁ  SÚ


pamäťové rozcvičky

S využitím vždy všetkých číslic 1,2,3,4 je možné vytvoriť 24 navzájom rôznych štvorciferných čísel. Aký je ich súčet?
A.) 66 660
B.) 66 550
C.) 66 770

pamäťové rozcvičky

Ako inak poviete nasledovné výrazy nahradzujúce veľmi...., keď viete prvé a posledné písmeno nového slova.Verím, že sa vám bude VEĽMI dariť.