už v decembri
riešte úlohy s naším adventým kalendárom 

a zatiaľ môžete prevetrať svoje závity s  malými pamäťovými úlohami každý pondelok, stredu a piatok
Vaša trénerka pamäti Silvia

ADVENTNý KALENDáR BEZ CUKRU

Aj tento rok sme si pre vás pripravili v decembri 24 malých pamäťových úloh, ktoré sú zaručene bez cukru.
Každá úloha sa bude skrývať pod daným dátumom a bude ju možné otvoriť v daný deň.
Príjemné pamäťové mlsanie:)