V rámci pamäťových rozcvičiek vám prinášame pracovné listy, úlohy na pamäť, či koncentráciu, videá s úlohami, ktoré preveria vaše zmysly. Úlohy zverejňujeme vždy v pondelok a stredu a piatok. K úlohám sa v rámci daného mesiaca môžete vrátiť.

Ak chcete poradiť s riešením, napíšte nám na info@trenovaniepamati.sk.
Všetky materiály sú voľne k dispozícii, potešíme sa ak si s nimi precvičíte pamäť.

  RieŠenie zadaní na váš email

  Na konci mesiaca posielame riešenia zadaní úloh za celý mesiac, ak máte záujme, nechajte nám váš email.

  Mám záujem o riešenia

  ÚLOHA NA dnes:

  logická hádanka

  Pokúste sa rozlúštiť našu logickú hádanku, na rozhýbanie  mozgových závitov. Čo vznikne keď poskladáme nasledujúce časti rastlín podľa číselného kľúča?

  Ak nenájdete riešenie hneď, vráťte sa k zadaniu neskôr, možno budete prekvapení aké je to jednoduché.

  Postoj chvíľa, aká si krásna

  Nájdite aspoň jednu možnosť, kde v slove sú umiestnené písmená ST na vyznačených miestach a slová majú presne šesť písmen.

  leto=telo

  V slovách poprehadzujte písmená tak, aby vzniklo nové, zmysluplné slovo. Písmená použite všetky a zachovajte mäkčene a dĺžne.

  mami ďakujem

  úryvok: Martin Rázus, Mama

  Vedeli ste, že Sans forgetica je písmo, ktoré je vedecky navrhnuté tak, aby vám pomohlo zapamätať si čítaný text, lebo je potrebné viac sa sústrediť?

  máj nielen lásky čas

  Vynechali sme samohlásky a,e,i,o, u – dokážete napriek tomu prečítať májové pranostiky? Poznáte aj iné, ktoré sa viažu k tomuto mesiacu?

  májoví oslávenci

  Nájdite mená, ktoré budú oslavovať v máji – je ich tu schovaných 10. Pre vyššiu obtiažnosť sme ich  napísali odzadu. Príklad AIFOS (Sofia).

  MáJOVý, MáJOVá, MáJOVé

  Číslo u obrázku označuje poradie písmena z názvu obrázku. Nepoužívajte zdrobneniny. Ak napíšete tieto písmená vedľa číslic, dostanete tajničku.

  Čo môže byť ešte májové?

  Apríl je na konci

  Apríl sa pomaly blíži ku koncu. Nájdite ďalšie slová, kde nasledujú prvé tri písmena tohto slova APR. Nemusia byť vedľa seba, ale treba dodržať poradie.

  Podarí sa vám nájsť aspoň 10 takýchto slov?

  na zdravie

  Vyskúšajte si svoje logické myslenie a vyriešte čo najrýchlejšie naše dve úlohy. Pozor v obidvoch úlohách hľadáte dve možnosti.

  všetko najlepšie Marekovia

  Na konci mesiaca slávia meniny tradičné mená. Spoznáte našich pondelkových oslávencov Marekov?

  a kalkulačku schovajte...

  Vypočítajte príklady a k ich výsledkom priraďte písmená z tabuľky.

  Riešením je citát anglickej poetky Elizabeth Browning

  JEDNO PíSMENO NAVIAC

  Vyriešte naše záludné slová a pokúste sa nájsť ďalšie príklady tejto úlohy.