pamäťové rozcvičky 2024

Aj v novom roku na vás čakajú malé pamäťové rozcvičky, ktorými si môžete precvičiť svoju koncentráciu, pamäť, jazykové schopnosti, či oprášiť svoju kreativitu. Úlohy na vás budú čakať vždy v pondelok, stredu a piatok a potešíme sa, keď nám vaše riešenia občas pošlete na info@trenovaniepamati.sk

Aj malými, pravidelnými pamäťovými úlohami môžete svoje schopnosti sústredenia a pamätania si udržiavať v dobrej kondícii

Vaša trénerka pamäti Silvia


pamäťové rozcvičky

Vytvorte krížovku, keď poznáte riešenie.

Ak si chcete túto úlohu ešte sťažiť používajte len slová, ktoré súvisia s olympiádou.

pamäťové rozcvičky

Zapíšte správne čísla miesto tvarov. Použiť môžete čísla od 0-9. Ten istý tvar zodpovedá tomu istému číslu.

pamäťové rozcvičky

V našom texte sa stretli 3 vety. Napíšte ich správne ak viete, že ich slová sa pravidelne striedajú v texte. To znamená, že prvé slovo patrí prvej vete, druhé druhej a tretie tretej a zase v nasledujúcej trojici slov prvé patrí prvej vete, druhé druhej a tretie tretej. Keď si takto rozložíte vety ako zneli tie pôvodné? Aj spojky, predložky a iné krátke slová sa považujú za samostatné slová.


Pravidelné Učenie Sociálna čítanie sa interakcia kníh, novým s riešenie zručnostiam, priateľmi krížoviek napríklad a a hranie rodinou, logických na ako hier, hudobný aj ako nástroj účasť sú alebo na sudoku štúdium komunitných alebo cudzieho aktivitách, šach, jazyka, pomáha môže stimuluje zlepšovať pomôcť mozog kognitívne udržať a funkcie pamäť podporuje a aktívnu jeho pamäť a plastickosť..ostrú.


pamäťové rozcvičky

Pranostika s Medardom a 40 dní je známa. Ak doplníte písmenká - spoluhlásky, ktoré nám vypadli, naučíte sa aj nové.

·    

·     -eď -a -eda-da p-ší, z--o -a zle -uší.

·     -to -a deň -eda-da -adí, a -oz-ieva, --oho -apu-ty a ľa-u -áva.

·     -a a-ú -ôtu -eda-d zah-á, -a ta-ú -a ta-cuje celý -e-iac.

·     -eď p-ší -a -eda-da -a-o--e -aždá b-ázda.

·     -eď -a -eda-da p-ší, -ebudú toho -o-u huby -á-ť.

·     Po -eda-de o-t-á zi-a už -echodí, a-i --áz vi-ici viacej -euš-odí.

·     -eda-dove --azy ví--e -évy -epo-azí.

·     -to -a deň -eda-da -adí a -oz-ieva, te- --oho -apu-ty a ľa-u -áva.

-a -eda-da -o-čí -ejba.


pamäťové rozcvičky

Chcete vyjadriť slovo LÚKA
Pomocou ďalších troch slov VODA, PERO a KOBEREC popíšte slovo LÚKA, bez toho, aby ste použili samotné slovo LÚKA.
Okrem VODY, PERA A KOBERCA môžete používať akékoľvek ďalšie slová (okrem slova LÚKA).

pamäťové rozcvičky

Tento týždeň oslavuje meniny aj moja obľúbená česká speváčka Lenka Filipová. Skúste doplniť samohlásky do jednej z jej známej pesničky a možno si ju aj opäť zaspievať. Viete ktorá to je?

T-n kr-t-čký s-n s- m- k rán- -ž zdál
Př-d pr-b-z-ním - já spát chtěl- dál
Z-m-l-v-ná
- p-z-mský č-s v t-n m-m-nt ztr-t-l svůj kr-k
T-n -k-mž-k trv-l c-lý svět-lný r-k
Já byl- j-ná, t-k náhl- j-ná
Z-m-l-v-ná

- j-n pr-t-vný str-ch mně tíž-l t-n ráj
Já -ž v p-dvěd-mí p-l- st-d-ný č-j
N-m-l-v-ná
- j-n-m st-d-né sl-nc- má v zácl-nách k--t
Pár n-čt-ných kn-h m- m-sí př-p-m-n--t
Js-m stál- st-jná, t-k stál- st-jná
N-m-l-v-ná

pamäťové rozcvičky

Vytvorte z nasledujúcich slabík, čo najviac slov – slabiky môžete použiť toľko krát, koľko krát chcete. Nepridávajte mäkčene ani dĺžne.

BA

LE

PE

ME

KA

NO

TE

VA

RE

TA

TKA

KO

POD

PU

RU

SA

pamäťové rozcvičky

Nájdite čo najviac slov, ktoré sa skladajú z dvoch rovnakých slabík.
Príklad: PIPI (dlhá pančucha)

pamäťové rozcvičky

V dnešnej úlohe sa pozrieme na svet cez farby.
Nájdite aspoň jeden predmet ktorý začína na písmeno S a jeho farba je :
  1. biely, biele, biela
  2. žltý...
  3. červený...
  4. zelený...
  5. modrý...
  6. hnedý...
  7. sivý...
  8. čierny...

pamäťové rozcvičky

Umiestnite pred každé uvedené slovo, nové plnovýznamové slovo, tak aby ste vytvorili ďalšie nové slovo.
Pozor doplnené slová musia mať význam, teda môže sa doplniť napríklad VODA ale nie VODO (to nie je nič)
Príklad: LIENKA - umiestnim pred neho slovo MYŠ a dostanem nové slovo - MYŠLIENKA

STRELEC
PLAVEC
NIE
MOBIL
GRAF
SYN
BYT
GRAF
KRESBA
DRUH
VEDÚCI
ŠKOLA
MAT
LEN
VODIČ