V rámci pamäťových rozcvičiek vám prinášame pracovné listy, úlohy na pamäť, či koncentráciu, videá s úlohami, ktoré preveria vaše zmysly. Úlohy zverejňujeme vždy v pondelok a stredu a piatok. K úlohám sa v rámci daného mesiaca môžete vrátiť.

Ak chcete poradiť s riešením, napíšte nám na info@trenovaniepamati.sk.
Všetky materiály sú voľne k dispozícii, potešíme sa ak si s nimi precvičíte pamäť.

  ÚLOHA NA dnes:

  Matematika či geometria

  Ak vám idú počty, je za to zodpovedná ľavá hemisféra, ak máte radi geometriu, tá je doménou tej pravej.

  Vašou úlohou je vyriešiť nasledujúce zadanie:

  Koľko bodiek je:

  1. v kruhu, ale nie štvorci a obdĺžniku
  2. vo štvorci, ale nie v trojuholníku
  3. v trojuholníku, ale nie v kruhu, ani v štvorci
  4. v obdĺžniku, ale nie v kruhu, štvorci ani trojuholníku
  5. spoločných pre kruh, štvorec, trojuholník a obdĺžnik
  6. spoločných pre štvorec a obdĺžnik, no neležia v kruhu
  7. spoločných pre štvorec a trojuholník, no neležia v obdĺžniku ani v kruhu


  Pracovný list

  pravá versus ľavá hemisféra

  Jedno z najznámejších cvičení na pravú a ľavú hemisféru je Stroopov test. Vašou úlohou je čo najrýchlešie hovoriť farby, akými sú jednotlivé slová napísané,  ale nečítať slová.
  Príklad: prvé slovo poviem červená a nie žltá ( teda farbu nie význam).

  Ak sa chcete dozvedieť viac o tom ako fungujú hemisféry, pozrite si od začiatku aj výnimočné TED video so slovenskými titulkami:

  Pomotané slová

  Rozlúsknite päť citátov o pamäti. Písmená sú v jednotlivých slovách prehádzané, ale môže vám pomôcť, že prvé a posledné písmeno v slove je správne.
  Náš mozog vníma písané slová, v jazyku ktorému rozumieme ako celok a nie ako jednotlivé písmená (ak teda nie ste malý žiak, ktorý sa len učí písať). Aj preto by ste túto úlohu mali zvládnuť.
  Skúste sa zamyslieť aj nad zmyslom citátov. Súhlasíte s nimi?

  Úloha sa vám zväčší ak si na ňu kliknete.  JAZYKOVÁ BANKA

  S týmto typom úlohy sa stretávame v trénovaní pamäti pomerne často. Je to skvelý spôsob, akým si precvičujete svoju aktívnu slovnú zásobu.

  Pre tieto zadania sú vhodné dlhé slová alebo slovné spojenia, ktoré vám dajú dostatok písmen na tvorbu nových slov.

  Úloha sa vám zväčší ak si na ňu kliknete.

  OTESTUJTE SI SVOJU SLUCHOVú PAMäť

  Vypočujte si pesničku Giovanna od Mira Nogu a Števa Skrúcaného.
  Spočítajte bez pomocného zapisovania, koľkokrát zaznie slovo Giovanna
  (v akomkoľvek tvare). Počet si zapíšte.
  Pesničku si vypočujte aj druhýkrát a tentoraz si zapíšte, ak dané slovo zaznie. Výsledky si porovnajte.

  Úloha je zameraná na vašu koncentráciu a pracovnú pamäť.